БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Българската общност в Бесарабия в края на XX век - параметри на етнокултурното развитие


Автори:
Светлана Мумджиева

Страници: 243-250

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


351 изтегляния от 27.10.2017 г.