БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За езика на болградчаните в Бесарабия


Автори:
Светлана Топалова

Страници: 259-266

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


389 изтегляния от 27.10.2017 г.