БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Личните имена на бесарабските българи - динамика, тенденции, езикови особености (по материали от с. Лошчиновка, Одеска област - Украйна)


Автори:
Райна Манджукова
Наталия Бурлакова-Герги

Страници: 267-272

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


364 изтегляния от 27.10.2017 г.