БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ, 2004 / Том 8 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 521 от 26.10.2017 г.)

Предговор

(изтегляния 542 от 26.10.2017 г.)

Preface

(изтегляния 506 от 26.10.2017 г.)

Увод към сборника "Език, литература и култура на българите в Молдова"
Н. Червенков Надежда Кара

(изтегляния 497 от 26.10.2017 г.)

Българският език в Молдова (Материали за проучване)
Надежда Кара

(изтегляния 649 от 26.10.2017 г.)

Към въпроса за акавизма в езика на българите в Бесарабия
Васил Кондов

(изтегляния 532 от 26.10.2017 г.)

Писателят Мишо Хаджийски
Елена Рацеева

(изтегляния 741 от 26.10.2017 г.)

Цветообозначение в мировосприятии болгар
Татьяна Зайковская

(изтегляния 516 от 26.10.2017 г.)

Строитьлньiе обьiчаи и обрядьi у болгар молдовьi
Марина Караджова-Мирон

(изтегляния 478 от 26.10.2017 г.)

Австро-Унгария и Дунавският въпрос 1916 - 1917 г.
Велико Лечев

(изтегляния 913 от 27.10.2017 г.)

Крьимоведение в научном наследии Н. С. Державина
А. А. Непомняшчий

(изтегляния 577 от 27.10.2017 г.)

До питання трансформацij обрядових комплексiв
Т. В. Тхоржевськя

(изтегляния 456 от 27.10.2017 г.)

За езика на болградчаните в Бесарабия
Светлана Топалова

(изтегляния 471 от 27.10.2017 г.)

Съдържание на трета част

(изтегляния 442 от 27.10.2017 г.)