БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Система образования в болгарских селах Крьима в XIX - начале XX вв.


Автори:
Инна Носкова

Страници: 277-286

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


398 изтегляния от 27.10.2017 г.