БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Към въпроса за акавизма в езика на българите в Бесарабия


Автори:
Васил Кондов

Страници: 59-63

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


459 изтегляния от 26.10.2017 г.