БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Терминология календарной обрядности в с. Кортен (Болгария) и с. Кортен (Молдова)


Автори:
Александр Ковалов

Страници: 81-100

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


482 изтегляния от 26.10.2017 г.