БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

РЕЛИГИОЗНО-НРАВСТВЕНИ НАГЛАСИ И ЦЕННОСТИ НА БЪЛГАРИТЕ ОТ СЕЛО ЧИЙШИЯ (СЪПОСТАВКА МЕЖДУ ГЕНЕРАЦИИ). РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ


Автори:
Олга Водинчар

Страници: 289-304
DOI: https://doi.org/10.54664/QQRE7791

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


1319 изтегляния от 16.10.2017 г.
Изтегляния по държави
France  (1) / Portugal  (1) / Cote D'Ivoire  (1) / United Kingdom  (25) / Europe  (5) / United States  (153) / Canada  (1) / Germany  (36) / NA (881) / Macedonia  (1) / Russian Federation  (11) / China  (2) / Sweden  (2) / Bulgaria  (182) / Moldova, Republic of  (1) / Turkey  (3) / Italy  (1) / Ukraine  (12)