БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ, 2006 / Том 9 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 585 от 16.10.2017 г.)

Предговор
Антон Киссе

(изтегляния 386 от 16.10.2017 г.)

Проблеми в проучването на период «е» в Кастела Ятрус
Владимир Славчев

(изтегляния 551 от 16.10.2017 г.)

Ранняя история уличей по данным булгарских летописей
Роман Рабинович

(изтегляния 755 от 16.10.2017 г.)

ИСТОРИЧЕСКАТА БЪЛГАРИСТИКА В МОЛДОВА ДНЕС (2001-2005)
Николай Червенков

(изтегляния 448 от 16.10.2017 г.)

ЗА БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРИТЕ (ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ «РАЗМИСЛИ И СТРАСТИ»)
Атанас Дерменджиев

(изтегляния 439 от 16.10.2017 г.)

БЪЛГАРСКОТО ПРОСВЕТНО ДЕЛО ЗАД ГРАНИЦА 1990-2005
Емил Миланов

(изтегляния 446 от 16.10.2017 г.)

МАТЕРИАЛЫ ПО ГРЕКО-БОЛГАРСКИМ ПЕРЕСЕЛЕНИЯМ ИЗ РУМЕЛИИ В СЕВЕРНОЕ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ 1801–1806 ГГ.
Владимир Станко Александър Пригарин Елени Самаритаки

(изтегляния 548 от 16.10.2017 г.)

ВЕНЧАН КУРБАН ИЛИ ПРАЗНИКЪТ НА БРАЧНАТА ДВОЙКА
Галина Манолова

(изтегляния 429 от 16.10.2017 г.)

Писмената традиция на бесарабските българи. Литература
Надежда Попаз-Кула

(изтегляния 1099 от 16.10.2017 г.)

Баладата «Хаджи Димитър» в Бесарабия
Григор Григоров

(изтегляния 461 от 16.10.2017 г.)

Проблеми на българистиката в Украйна: 1995-2005 г.
Иван Стоянов

(изтегляния 379 от 16.10.2017 г.)

Българските фамилни имена в Комрат и Района
Кирил Цанков

(изтегляния 1515 от 16.10.2017 г.)

Болград — история, народни традиции и култура
Светлана Топалова

(изтегляния 2001 от 16.10.2017 г.)

Особенности крымских болгарских говоров
Александр Шапошников

(изтегляния 479 от 16.10.2017 г.)

Особености на числителното име в тараклийския говор
Мария Паслар

(изтегляния 484 от 16.10.2017 г.)

Лексика бессарабських болгарських говірок та говірки с. Зоря
Cветлана Георгієва

(изтегляния 456 от 16.10.2017 г.)

Чийшия и чийшийците. Етнолингвистичен прочит
Алла Войникова

(изтегляния 347 от 16.10.2017 г.)