БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Аспар ери: аспаз ери — старинно хазарско, печенежко и куманско име на България и Бесарабия


Автори:
Тодор Балкански

Страници: 397-403
DOI: https://doi.org/10.54664/CHMI6067

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


654 изтегляния от 16.10.2017 г.
Изтегляния по държави
France  (2) / Portugal  (1) / Netherlands  (2) / Cote D'Ivoire  (1) / United Kingdom  (26) / Europe  (3) / United States  (81) / Canada  (1) / Germany  (36) / NA (458) / Russian Federation  (10) / China  (2) / Sweden  (2) / Bulgaria  (22) / Turkey  (3) / Ukraine  (4)