БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Българските фамилни имена в Комрат и Района


Автори:
Кирил Цанков

Страници: 405-411
DOI: https://doi.org/10.54664/GWPJ2024

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


1901 изтегляния от 16.10.2017 г.
Изтегляния по държави
France  (9) / Portugal  (1) / Cote D'Ivoire  (1) / Romania  (1) / Greece  (4) / United Kingdom  (33) / Europe  (21) / United States  (158) / Canada  (2) / Hungary  (2) / Germany  (61) / Malaysia  (1) / NA (1160) / Macedonia  (2) / Iraq  (2) / Russian Federation  (5) / China  (2) / Sweden  (6) / Austria  (1) / Turkmenistan  (1) / Australia  (1) / Bulgaria  (375) / Czech Republic  (3) / Moldova, Republic of  (1) / Spain  (7) / Switzerland  (1) / Malta  (1) / Turkey  (4) / Estonia  (1) / Saudi Arabia  (2) / Croatia  (2) / Italy  (5) / Serbia  (9) / Ukraine  (16)