БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Дебалканизация и инновации на уровне языкового мышления (на материале болгарских переселенческих говоров)


Автори:
Валентина Колесник

Страници: 423-431
DOI: https://doi.org/10.54664/AERY3894

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


498 изтегляния от 16.10.2017 г.
Изтегляния по държави
France  (2) / Portugal  (1) / Cote D'Ivoire  (1) / United Kingdom  (24) / Kazakhstan  (1) / United States  (43) / Canada  (1) / Germany  (36) / NA (347) / Russian Federation  (9) / China  (4) / Sweden  (2) / Bulgaria  (4) / Poland  (3) / Moldova, Republic of  (8) / Turkey  (3) / Ukraine  (9)