БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Кримско-български културни връзки и влияния през ХІ–ХІІ в. в рамките на Византийската империя (по данни от керамиката)


Автори:
Борис Д. Борисов

Страници: 33-48
DOI: https://doi.org/10.54664/MUMP4025

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


1091 изтегляния от 16.10.2017 г.
Изтегляния по държави
France  (1) / Portugal  (1) / Netherlands  (3) / Cote D'Ivoire  (1) / Greece  (2) / United Kingdom  (25) / United States  (155) / Canada  (1) / Hungary  (1) / Germany  (37) / NA (766) / Russian Federation  (9) / China  (3) / Slovakia  (1) / Sweden  (2) / Bulgaria  (66) / Czech Republic  (1) / Spain  (2) / Turkey  (7) / Ukraine  (7)