СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Представлява ли невръщането на лизинговата вещ от лизингополучателя престъпление по чл. 206 и чл. 209 НК


Автори:
Владимир Петров

Страници: 11-24

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


1197 изтегляния от 5.4.2017 г.