СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Приложение на принципа на пропорционалността в досъдебното наказателно производство


Автори:
Теохарис Далакурас

Страници: 85-93

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


693 изтегляния от 5.4.2017 г.