СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За състава на престъплението по чл. 282 НК


Автори:
Борис Велчев Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 25-30

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


4834 изтегляния от 5.4.2017 г.