СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Обжалване на ревизионните актове по данъчно-осигурителния процесуален кодекс по административен ред


Автори:
Сашо Пенов Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 31-37

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


1434 изтегляния от 5.4.2017 г.