СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Споразумението пред съд според Административнопроцесуалния кодекс


Автори:
Цветан Сивков Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 38-44

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


701 изтегляния от 5.4.2017 г.