СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Приложение на производството по несъстоятелност за юридическите лица с нестопанска цел


Автори:
Янка Тянкова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 45-50

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


1032 изтегляния от 5.4.2017 г.