СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Етични правила за работата на списание “De Jure”


Автори:
Страници: 91-92

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


54 изтегляния от 26.5.2020 г.