СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Допустимо ли е обжалването на определението по чл. 200, ал. 1 от АПК от административния орган, издател на акта?


Автори:
Изабела Чакърова-Димитрова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 5-10

Резюме:

The present article discusses the question: are there grounds for appeal of a court ruling according to Art. 200, Paragraph (1) of the Code of Administrative Procedure by an administrative authority which has issued an administrative act. The author analyzes the administrative proceeding, stipulated in Section IV of Chapter 10 of the Code of Administrative Procedure. The article considers the purpose of appeal of refusal to consider request for issuance of administrative act. The article also answers the question posed in Interpretative Case No 10/2019 of the Supreme Administrative Court.


Ключови думи:

refusal to consider a request for the issuance of administrative act, refusal to admit resumption, act on suspension, act on termination, administrative proceeding, appeal, parties, interpretative case No 10/2019 of the Supreme Administrative Court.

Изтегляне


88 изтегляния от 26.5.2020 г.