СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Трансформация на правната връзка работодател – работник в резултат на влиянието на дигитализацията


Автори:
Андрияна Андреева Икономически университет – Варна, България
Галина Йолова Икономически университет – Варна, България

Страници: 11-18

Резюме:

The paper examines the change in the content of the employer-employee legal relationship as a result of the impact of digitalisation and the emergence of new forms of employment. Emphasis in the paper is placed on the new rights and obligations of the parties which are not accounted for in the national legislation. The survey is based on European trends reflected in the EU legislation. Based on the analysis, conclusions and recommendations are made for improving labor legislation.


Ключови думи:

employment relationship, employer, employee, rights and obligations of the parties, new forms of employment, digitalisation.

Изтегляне


69 изтегляния от 26.5.2020 г.