СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

По някои въпроси, свързани с наказателноправната защита на личния живот


Автори:
Мариета Ставрева Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България

Страници: 71-79

Резюме:

The article explores the necessity of adequate criminal law framework in connection with the right to a private life. The focus falls on a specific aspect of the right to a private life, namely privacy and how it is affected by revenge porn – newly born phenomenon of people sharing private, sexual materials of another person without their consent.


Ключови думи:

criminal law, right to a private life, privacy, protection.

Изтегляне


130 изтегляния от 26.5.2020 г.