СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

De Jure, 2020 / Том 11 / Брой 2

Статии

Съдържание

(изтегляния 322 от 29.12.2020 г.)

Recta ratio
Мария Костова
DOI: https://doi.org/10.54664/TOCY3278
(изтегляния 301 от 29.12.2020 г.)

Езиковите права на коренното население
Мохаммед Санка
DOI: https://doi.org/10.54664/NRIB2337
(изтегляния 221 от 29.12.2020 г.)

За авторите в броя

(изтегляния 501 от 29.12.2020 г.)

Authors in this Issue

(изтегляния 249 от 29.12.2020 г.)