СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

De Jure, 2023 / Том 14 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 314 от 26.6.2023 г.)

Косвеният правораздавателен надзор
Ивелина Велчева
DOI: https://doi.org/10.54664/YAZO6630
(изтегляния 287 от 26.6.2023 г.)

За авторите

(изтегляния 297 от 26.6.2023 г.)

About the Authors

(изтегляния 206 от 26.6.2023 г.)