СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

De Jure, 2011 / Том 2 / Брой 1

Статии

Измененията на ЗУТ от края на 2010 г.
Цветан Сивков

(изтегляния 1368 от 5.4.2017 г.)

Съдържание

(изтегляния 524 от 1.3.2019 г.)