СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

De Jure, 2013 / Том 4 / Брой 1

Статии

Призоваване и съобщения в административния процес
Дончо Хрусанов

(изтегляния 1719 от 12.12.2016 г.)

Имуществената санкция по Закона за защита на конкуренцията
Емилия Миткова

(изтегляния 708 от 12.12.2016 г.)

Новото законодателство за служителите в Република Македония
Борче Давидковски Елена Давидковска Драган Гоцевски

(изтегляния 686 от 12.12.2016 г.)

Упълномощаване на защитник в наказателния процес
Десислава Давидкова-Димитрова

(изтегляния 829 от 12.12.2016 г.)

Неправомерна държавна помощ
Гинка Валериева

(изтегляния 799 от 12.12.2016 г.)

Съдържание

(изтегляния 536 от 29.5.2019 г.)