СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

De Jure, 2014 / Том 5 / Брой 1

Статии

За правната природа на наказателното постановление
Дончо Хрусанов

(изтегляния 824 от 12.12.2016 г.)

Към въпроса за провокацията в наказателното право
Борис Велчев

(изтегляния 607 от 12.12.2016 г.)

Възникване на „non bis in idem”. „Non bis in idem” – принцип, право и задължение
Изабела Чакърова-Димитрова

(изтегляния 1228 от 12.12.2016 г.)

Представи за междуeтническите взаимоотношения в съвременна Албания
Ариана Мучай Ш. Дзека

(изтегляния 601 от 12.12.2016 г.)

Съдържание

(изтегляния 374 от 29.5.2019 г.)