СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

De Jure, 2018 / Том 9 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 757 от 15.6.2018 г.)

Относно някои проблеми в действащия Закон за горите
Милена Личева

(изтегляния 820 от 15.6.2018 г.)

Юридическият терминологичен неологизъм „джендър“ в Истанбулската конвенция
Росица Динева-Карабаджакова

(изтегляния 1069 от 15.6.2018 г.)

Същност на очевидната фактическа грешка в обвинителния акт
Кристина Александрова

(изтегляния 993 от 15.6.2018 г.)

За авторите

(изтегляния 1183 от 15.6.2018 г.)