Придобиване право на собственост върху земеделска земя от чужденци в Република България


Христо Дочев

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


125 изтегляния от 15.6.2018 г.
Bulgaria / Europe / France / Germany / Ireland / Macedonia / Netherlands / Russian Federation / Senegal / Ukraine / United Kingdom / United States