Престъпленията против спорта като самостоятелен предмет на нормативна регулация в българското наказателно право


Мирослав Овчаров

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


126 изтегляния от 15.6.2018 г.
Bulgaria / Europe / France / Germany / Poland / Russian Federation / Senegal / Ukraine / United Kingdom / United States