СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Субективното право на неспазване срока на даденото предизвестие – същност, ред за упражняване и правни последици


Автори:
Нина Гевренова

Страници: -

Резюме:

The article discusses examines the main issues about the subjective right to non-observance of the term of notice particularly the nature of the exercise and the legal consequences. The author resumes that the subjective right to non-observance of the notice period is an original and highly relevant legislative decision.


Ключови думи:

term of notice; legal consequences; subjective right.

Изтегляне


256 изтегляния от 15.6.2018 г.