Субективното право на неспазване срока на даденото предизвестие – същност, ред за упражняване и правни последици


Нина Гевренова

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


135 изтегляния от 15.6.2018 г.
NA / Bulgaria / Europe / France / Germany / India / Russian Federation / Senegal / South Africa / Ukraine / United Kingdom / United States