Исторически преглед на развитието и правна уредба на конкуренцията в България до 1944 г.


Юлия Тодорова

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


116 изтегляния от 15.6.2018 г.
Bulgaria / Canada / China / Europe / France / Germany / Greece / Macedonia / Norway / Pakistan / Russian Federation / Senegal / Switzerland / Tunisia / Ukraine / United Kingdom / United States