Редакционна колегия

Главен редактор:

Проф. д.и.н. Иван Тютюнджиев, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Зам.-главни редактори:

Проф. д-р Пламен Павлов, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“;

Доц. д-р Николай Кънев, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“;

Редакционен секретар / научен редактор:

Доц. д-р Стефан Йорданов, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Членове:

Акад. Васил Гюзелев, БАН и Асоциация на византинистите и медиевистите в България;

Проф. Димитриос Гонис, Атински университет – гр. Атина, Гърция

Проф. Мирослав Лешка, Лодзки университет – гр. Лодз, Полша

Проф. д.ф.н. Татяна Леонтиева, Тверски държавен университет – гр. Твер, Русия

Проф. д.и.н. Милко Палангурски, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Проф. д-р Петко Петков, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Проф. д-р Румен Янков, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Проф. д-р Мария Иванова, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Ст. н. с. I ст. д-р Дан Дана, Национален център за научни изследвания – Париж, Франция