Редакционна колегия

 

Главен редактор

доц. д-р Николай Кънев, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

 

Зам.-главен редактор:

проф. д-р Пламен Павлов, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

 

Редакционен секретар:

доц. д-р Стефан Йорданов, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

 

Членове:

акад. Васил Гюзелев, БАН и Асоциация на византинистите и медиевистите в България

проф. Димитриос Гонис, Атински университет – Атина, Гърция

проф. Мирослав Лешка, Лодзки университет – Лодз, Полша

проф. д.ф.н. Татяна Леонтиева, Тверски държавен университет – Твер, Русия

проф. д.и.н. Милко Палангурски, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

проф. д-р Петко Петков, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

проф. д-р Румен Янков, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

проф. д-р Мария Иванова, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

проф. д-р Сверир Якобсон, Исландски университет – Рейкявик, Исландия

проф. д-р Айше Каяпънар, Университет „Намък Кемал“ – Текирдаг, Турция

ст. н. с. I ст. д-р Дан Дана, Национален център за научни изследвания – Париж, Франция

ст. н. с. д-р Роберт Михайловски – Университет „Ла Троб“  Мелбърн, Австралия