СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 1993 / Том 1 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 679 от 19.1.2018 г.)

Начините за писане на история
Сашо Марков

(изтегляния 940 от 19.1.2018 г.)

Две ранносредновековни апликации-конници от Южна Добруджа
Георги Атанасов

(изтегляния 625 от 19.1.2018 г.)

Една романтична любовна история от българското средновековие
Йордан Андреев Николай Даскалов

(изтегляния 781 от 19.1.2018 г.)

Създаването на Българския младежки земеделски съюз
Велико Лечев

(изтегляния 837 от 19.1.2018 г.)

In Memoriam: В памет на професор Велизар Велков
Иван Тодоров

(изтегляния 724 от 15.5.2018 г.)

Varia

(изтегляния 520 от 15.5.2018 г.)