СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 1993 / Том 1 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 214 от 19.1.2018 г.)

Начините за писане на история
Сашо Марков
(изтегляния 254 от 19.1.2018 г.)

Две ранносредновековни апликации-конници от Южна Добруджа
Георги Атанасов
(изтегляния 207 от 19.1.2018 г.)

Една романтична любовна история от българското средновековие
Йордан Андреев Николай Даскалов
(изтегляния 198 от 19.1.2018 г.)

Създаването на Българския младежки земеделски съюз
Велико Лечев
(изтегляния 251 от 19.1.2018 г.)

In Memoriam: В памет на професор Велизар Велков
Иван Тодоров
(изтегляния 174 от 15.5.2018 г.)

Varia
(изтегляния 141 от 15.5.2018 г.)