СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 1993 / Том 1 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 271 от 19.1.2018 г.)

Начините за писане на история
Сашо Марков
(изтегляния 309 от 19.1.2018 г.)

Две ранносредновековни апликации-конници от Южна Добруджа
Георги Атанасов
(изтегляния 245 от 19.1.2018 г.)

Една романтична любовна история от българското средновековие
Йордан Андреев Николай Даскалов
(изтегляния 268 от 19.1.2018 г.)

Създаването на Българския младежки земеделски съюз
Велико Лечев
(изтегляния 325 от 19.1.2018 г.)

In Memoriam: В памет на професор Велизар Велков
Иван Тодоров
(изтегляния 226 от 15.5.2018 г.)

Varia
(изтегляния 181 от 15.5.2018 г.)