СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 1993 / Том 1 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 201 от 19.1.2018 г.)

Начините за писне на история
Сашо Марков
(изтегляния 239 от 19.1.2018 г.)

Две ранносредновековни апликации-конници от Южна Добруджа
Георги Атанасов
(изтегляния 197 от 19.1.2018 г.)

Една романтична любовна история от българското средновековие
Йордан Андреев Николай Даскалов
(изтегляния 180 от 19.1.2018 г.)

Създаването на Българския младежки земеделски съюз
Велико Лечев
(изтегляния 217 от 19.1.2018 г.)

Научен живот: Международна конференция старата столица
Пламен Павлов
(изтегляния 133 от 15.5.2018 г.)

In Memoriam: В памет на професор Велизар Велков
Иван Тодоров
(изтегляния 169 от 15.5.2018 г.)

Varia
(изтегляния 132 от 15.5.2018 г.)