СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Събития и личности: 100 години от раждането на Никола Д. Петков


Автори:
Минчо Минчев

Страници: 89-91

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


224 изтегляния от 19.1.2018 г.