СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Научен живот: Международна конференция в старата столица


Автори:
Пламен Павлов Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 92-95

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


189 изтегляния от 15.5.2018 г.