СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Научен живот: Обществена организация на учените–българисти от страните на ОНД


Автори:
Сергей Страшнюк

Страници: 95-96

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


174 изтегляния от 15.5.2018 г.