СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

На какво разчиташе Русия, създавайки Санстефанска България?


Автори:
Христо Глушков Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 7-21

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


605 изтегляния от 19.1.2018 г.