СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Съветския хегемонизъм и държавният суверенитет на България


Автори:
Мито Исусов

Страници: 22-35

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


253 изтегляния от 19.1.2018 г.