СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Неизвестни находки от погребалното съкровище на хан Кубрат от Малая Перешчепина


Автори:
Христо Харитонов

Страници: 46-52

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


372 изтегляния от 19.1.2018 г.