СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Две ранносредновековни апликации-конници от Южна Добруджа


Автори:
Георги Атанасов Регионалния исторически музей – Силистра, България

Страници: 53-57

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


255 изтегляния от 19.1.2018 г.