СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Една романтична любовна история от българското средновековие


Автори:
Йордан Андреев
Николай Даскалов

Страници: 58-66

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


300 изтегляния от 19.1.2018 г.