СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Създаването на Българския младежки земеделски съюз


Автори:
Велико Лечев Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 67-73

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


333 изтегляния от 19.1.2018 г.