СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: Макс Вебер. Социология на господството. Социология на религията


Автори:
Иван Лазаров Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 74-77

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


933 изтегляния от 19.1.2018 г.