Епохи, 1993 / Том 1 / Брой 2

Статии

Съдържание
(изтегляния 113 от 19.1.2018 г.)

Произходът на фараоните според Херодот и Манетон
Неделчо Неделчев
(изтегляния 155 от 19.1.2018 г.)

Средновековната Парория и манастирът на Григорий Синаит
Йордан Андреев
(изтегляния 119 от 19.1.2018 г.)

Историята на Равненския манастир
Павел Георгиев
(изтегляния 174 от 19.1.2018 г.)

Иван Петров Тафрали–българин на руска служба през XVII век
Андрей Андреев
(изтегляния 121 от 19.1.2018 г.)

Спомени и размисли за Македония
Марин Деведжиев
(изтегляния 120 от 19.1.2018 г.)

Varia: Библията
Николай Цвятков Кочев
(изтегляния 76 от 15.5.2018 г.)