СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 1993 / Том 1 / Брой 2

Статии

Съдържание

(изтегляния 763 от 19.1.2018 г.)

Произходът на фараоните според Херодот и Манетон
Неделчо Неделчев

(изтегляния 2410 от 19.1.2018 г.)

Средновековната Парория и манастирът на Григорий Синаит
Йордан Андреев

(изтегляния 801 от 19.1.2018 г.)

Историята на Равненския манастир
Павел Георгиев

(изтегляния 1683 от 19.1.2018 г.)

Иван Петров Тафрали–българин на руска служба през XVII век
Андрей Андреев

(изтегляния 1282 от 19.1.2018 г.)

Спомени и размисли за Македония
Марин Деведжиев

(изтегляния 834 от 19.1.2018 г.)

Varia: Библията
Николай Цвятков Кочев

(изтегляния 939 от 15.5.2018 г.)