СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 1993 / Том 1 / Брой 2

Статии

Съдържание
(изтегляния 188 от 19.1.2018 г.)

Произходът на фараоните според Херодот и Манетон
Неделчо Неделчев
(изтегляния 345 от 19.1.2018 г.)

Средновековната Парория и манастирът на Григорий Синаит
Йордан Андреев
(изтегляния 178 от 19.1.2018 г.)

Историята на Равненския манастир
Павел Георгиев
(изтегляния 270 от 19.1.2018 г.)

Иван Петров Тафрали–българин на руска служба през XVII век
Андрей Андреев
(изтегляния 215 от 19.1.2018 г.)

Спомени и размисли за Македония
Марин Деведжиев
(изтегляния 215 от 19.1.2018 г.)

Varia: Библията
Николай Цвятков Кочев
(изтегляния 188 от 15.5.2018 г.)