Епохи, 1993 / Том 1 / Брой 2

Статии

Съдържание
(изтегляния 166 от 19.1.2018 г.)

Произходът на фараоните според Херодот и Манетон
Неделчо Неделчев
(изтегляния 251 от 19.1.2018 г.)

Средновековната Парория и манастирът на Григорий Синаит
Йордан Андреев
(изтегляния 153 от 19.1.2018 г.)

Историята на Равненския манастир
Павел Георгиев
(изтегляния 226 от 19.1.2018 г.)

Иван Петров Тафрали–българин на руска служба през XVII век
Андрей Андреев
(изтегляния 166 от 19.1.2018 г.)

Спомени и размисли за Македония
Марин Деведжиев
(изтегляния 172 от 19.1.2018 г.)

Varia: Библията
Николай Цвятков Кочев
(изтегляния 125 от 15.5.2018 г.)