СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 1993 / Том 1 / Брой 2

Статии

Съдържание

(изтегляния 620 от 19.1.2018 г.)

Произходът на фараоните според Херодот и Манетон
Неделчо Неделчев

(изтегляния 1837 от 19.1.2018 г.)

Средновековната Парория и манастирът на Григорий Синаит
Йордан Андреев

(изтегляния 672 от 19.1.2018 г.)

Историята на Равненския манастир
Павел Георгиев

(изтегляния 1222 от 19.1.2018 г.)

Иван Петров Тафрали–българин на руска служба през XVII век
Андрей Андреев

(изтегляния 810 от 19.1.2018 г.)

Спомени и размисли за Македония
Марин Деведжиев

(изтегляния 708 от 19.1.2018 г.)

Varia: Библията
Николай Цвятков Кочев

(изтегляния 799 от 15.5.2018 г.)