СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 1993 / Том 1 / Брой 2

Статии

Съдържание
(изтегляния 246 от 19.1.2018 г.)

Произходът на фараоните според Херодот и Манетон
Неделчо Неделчев
(изтегляния 568 от 19.1.2018 г.)

Средновековната Парория и манастирът на Григорий Синаит
Йордан Андреев
(изтегляния 228 от 19.1.2018 г.)

Историята на Равненския манастир
Павел Георгиев
(изтегляния 413 от 19.1.2018 г.)

Иван Петров Тафрали–българин на руска служба през XVII век
Андрей Андреев
(изтегляния 298 от 19.1.2018 г.)

Спомени и размисли за Македония
Марин Деведжиев
(изтегляния 269 от 19.1.2018 г.)

Varia: Библията
Николай Цвятков Кочев
(изтегляния 315 от 15.5.2018 г.)