СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 1993 / Том 1 / Брой 2

Статии

Съдържание
(изтегляния 193 от 19.1.2018 г.)

Произходът на фараоните според Херодот и Манетон
Неделчо Неделчев
(изтегляния 385 от 19.1.2018 г.)

Средновековната Парория и манастирът на Григорий Синаит
Йордан Андреев
(изтегляния 184 от 19.1.2018 г.)

Историята на Равненския манастир
Павел Георгиев
(изтегляния 290 от 19.1.2018 г.)

Иван Петров Тафрали–българин на руска служба през XVII век
Андрей Андреев
(изтегляния 227 от 19.1.2018 г.)

Спомени и размисли за Македония
Марин Деведжиев
(изтегляния 224 от 19.1.2018 г.)

Varia: Библията
Николай Цвятков Кочев
(изтегляния 218 от 15.5.2018 г.)