Епохи, 1993 / Том 1 / Брой 2

Статии

Съдържание
(изтегляния 152 от 19.1.2018 г.)

Произходът на фараоните според Херодот и Манетон
Неделчо Неделчев
(изтегляния 208 от 19.1.2018 г.)

Средновековната Парория и манастирът на Григорий Синаит
Йордан Андреев
(изтегляния 142 от 19.1.2018 г.)

Историята на Равненския манастир
Павел Георгиев
(изтегляния 208 от 19.1.2018 г.)

Иван Петров Тафрали–българин на руска служба през XVII век
Андрей Андреев
(изтегляния 148 от 19.1.2018 г.)

Спомени и размисли за Македония
Марин Деведжиев
(изтегляния 148 от 19.1.2018 г.)

Varia: Библията
Николай Цвятков Кочев
(изтегляния 106 от 15.5.2018 г.)