СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 1993 / Том 1 / Брой 2

Статии

Съдържание
(изтегляния 272 от 19.1.2018 г.)

Произходът на фараоните според Херодот и Манетон
Неделчо Неделчев
(изтегляния 778 от 19.1.2018 г.)

Средновековната Парория и манастирът на Григорий Синаит
Йордан Андреев
(изтегляния 262 от 19.1.2018 г.)

Историята на Равненския манастир
Павел Георгиев
(изтегляния 514 от 19.1.2018 г.)

Иван Петров Тафрали–българин на руска служба през XVII век
Андрей Андреев
(изтегляния 343 от 19.1.2018 г.)

Спомени и размисли за Македония
Марин Деведжиев
(изтегляния 324 от 19.1.2018 г.)

Varia: Библията
Николай Цвятков Кочев
(изтегляния 358 от 15.5.2018 г.)