СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 1993 / Том 1 / Брой 2

Статии

Съдържание
(изтегляния 211 от 19.1.2018 г.)

Произходът на фараоните според Херодот и Манетон
Неделчо Неделчев
(изтегляния 445 от 19.1.2018 г.)

Средновековната Парория и манастирът на Григорий Синаит
Йордан Андреев
(изтегляния 195 от 19.1.2018 г.)

Историята на Равненския манастир
Павел Георгиев
(изтегляния 340 от 19.1.2018 г.)

Иван Петров Тафрали–българин на руска служба през XVII век
Андрей Андреев
(изтегляния 252 от 19.1.2018 г.)

Спомени и размисли за Македония
Марин Деведжиев
(изтегляния 230 от 19.1.2018 г.)

Varia: Библията
Николай Цвятков Кочев
(изтегляния 263 от 15.5.2018 г.)