СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: Едно пътуване на ерусалимския патриарх Хрисантий Нотара в българските земи от 1720 години


Автори:
Иван Тютюнджиев Теодора Драгостинова

Страници: 98-102

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


255 изтегляния от 19.1.2018 г.