СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: Жорж Кастелан. История на Балканите (ХIV–XX век). Париж, "Файар", 1991, 532 стр.


Автори:
Антонина Кузманова

Страници: 103-106

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


600 изтегляния от 19.1.2018 г.