СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Произходът на фараоните според Херодот и Манетон


Автори:
Неделчо Неделчев

Страници: 7-17

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


627 изтегляния от 19.1.2018 г.