СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За книжовната дейност на някои френски поданици в Леванта (17–18 век)


Автори:
Рая Заимова

Страници: 69-77

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


226 изтегляния от 19.1.2018 г.